יום ב', יב’ בתמוז תשע”ח

 
מנגינה של אלול מילים: יוני גנוט, מתוך אסופת הקומיקס 'אל תפני מבטך לאחור' בהוצאת כנרת זמורה-ביתןמנגינה של אלול מילים: יוני גנוט, מתוך אסופת הקומיקס 'אל תפני מבטך לאחור' בהוצאת כנרת זמורה-ביתןלא פורסםקומיקס עבור אתר המבקרים 'עיר דוד'קומיקס עבור אתר המבקרים 'עיר דוד'
ר' יחיאל מפריס. מתוך 'דיוקן עם'. מקור ראשון.רבינו אשר. מתוך 'דיוקן עם'. מקור ראשון.מנשה בן ישראל. מגזין 'סגולה'פרנץ קפקא. מתוך 'דיוקן עם'. מקור ראשון.לא פורסם
פורסם במסגרת מוסף חגיגי לפסח במקור ראשוןפורסם במסגרת מוסף חגיגי לפסח במקור ראשוןמגזין 'סגולה'מגזין 'סגולה'מגזין 'סגולה'